Priemyselný Inovačný Klaster je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií.

Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004.

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk.

Informácie

  • Kategória: Inovádie, Digitalizácia
  • Partner: EÚ, Plán Obnovy
  • Miesto: Slovakia, 
  • Dátum začiatku: 12/2023
  • Dátum ukončenia: realizácia stále trvá