Poskytovateľ

Subjekt: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: RO_OPII – Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
IČO: 30416094

Vyhlasovateľ

Subjekt: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: SORO_OPII_MHSR – Sprostredkovateľský orgán OP II – MH SR
IČO: 00686832

Príjmateľ

Názov: Priemyselný inovačný klaster
IČO: 51193094
DIČ: 2120917040
Sídlo: Gbeľany, Mobis ulica 442/2, 013 02
Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Informácie o zmluve

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum uzavretia: 22.03.2021
Dátum účinnosti: 01.04.2021
Celková výška oprávnených výdavkov : 220 480,91 €
Výška nenávratného finančného príspevku : 187 408,77 €
Výška spolufinancovania : 33 072,14 €

Prílohy