Slovak Compliance Days – Trvalá udržateľnosť a integrity manažment modernej organizácie

Prečo je integrity manažment tak dôležitý a prečo sa postupne stáva témou č. 1 dnešných organizácií? Vieme čo je greenwashing a ako ho firmy používajú? Kde sú hranice eko marketingu? Zelená ekonomika a financovanie zelených projektov je trendová. Zaujímavý bude pohľad na trvalú udržateľnosť nielen z pohľadu urbanistov, developerov, ale aj z pohľadu napĺňania záväzkov Slovenskej republiky. Diskusiu obohatí aj pohľad automobilového priemyslu a jeho reakcie na požiadavky dnešnej doby a ako je vlastne regulácia pripravená na mobilitu 21. storočia? Nástup 5G telekomunikačných sietí je už tu a s tým sú spojené rôzne dezinformácie. #circulareconomy #Industry40 #sustainability