Spolupráca medzi Priemyselným inovačným klastrom a Slovenskou batériovou alianciou

Tlačova sprava